Природа для людини джерело життя

Взаємовплив людини і природи

Первісна людина справляла на географічну оболонку незначний вплив. Вона стала віддалятися від природи після того, як перейшла від збирання і мисливства до землеробства й скотарства. Це змінило взаємовідносини людини і природи. Посухи й повені знищували врожай, призводили до загибелі худоби. І людина почала вживати заходів щодо їх захисту від стихійних лих, намагаючись удосконалити природу. Вона почала будувати дамби, зрошувальні канали, вирубувати ліс, осушувати болота. Поступово із зростанням населення, розвитком науки і техніки вплив людини на природу зростав.

Розглядаючи взаємовідносини людини з природою, можна виділити два основні напрями:

  • вплив природи на людину та її діяльність;
  • вплив людини та її діяльності на природу.

Вплив природи на людину та її діяльність

Вплив природи на людину та її діяльність. Говорячи про природу, мають на увазі поєднання природних умов, необхідних для життя людини і суспільства. Природа включає в себе предмети і явища, що виникли й існують самі по собі, незалежно від людини. Це грунт, повітря, вода, дикі тварини, рослини та ін.

Являючи собою частину природи, людина незмінно залежить від інших її частин. Щоб жити, вона повинна дихати, їсти, пити. На добу людині достатньо двох літрів води, двох кілограмів їжі і майже 25 кг повітря. Для її життя потрібна певна температура навколишнього середовища. Для нормального існування людського суспільства необхідні також корисні копалини й джерела енергії, родючі ґрунти, водойми, ліси й інші природні багатства.

Наявність цих умов визначає діяльність людини та її розміщення на земній кулі. В місцях, де сприятливі умови для землеробства і тваринництва, проживає більше людей, ніж у горах і пустелях, де умови для господарювання набагато складніші. Великі міста й густо заселені райони розташовані там, де є корисні копалини, зручні транспортні шляхи (на узбережжях річок, морів, океанів). Природа примушує людину по-різному будувати своє житло, пристосовуючи його або до холодних, або до жарких кліматичних умов, вирощувати певні види сільськогосподарських культур, розводити різноманітних свійських тварин.

Природа впливає й на здоров’я людини. Не випадково в найсприятливіших умовах на берегах морів та озер, у гірських районах, там де є лікувальні мінеральні джерела, розташовані санаторії, будинки відпочинку, туристські бази. Проживання в такій місцевості хоча б протягом короткого періоду часу зміцнює здоров’я людини.

Вплив людини та її діяльності на природу

Вплив людини та її діяльності на природу. Використовуючи всі багатства природи, людина своєю діяльністю все більше впливає на неї, не завжди думаючи про наслідки, що можуть призвести до негативних змін природних комплексів. Розвиток промисловості, хімізація сільського господарства, використання атомної енергії призводять до зміни газового складу атмосфери, насичення повітря шкідливими речовинами, забруднення водойм нафтопродуктами, відходами промисловості та сільського господарства. Людина створила величезні міста й безліч сіл, вкрила планету мережею залізниць та автомобільних доріг, проникла в надра Землі. Добуває корисні копалини, прокопує безліч тунелів, створює штучні озера — водосховища, знищує лісові масиви, розорює території під сільськогосподарські культури. Створені людиною електростанції, радіо- та телестанції заповнили навколоземний космічний простір різними випромінюваннями. Майже немає території на Землі, яку б не зачепила своєю діяльністю людина.

Порушуючи своєю діяльністю взаємозв’язки в природних комплексах, змінюючи їх, людина пристосовує природу для своїх потреб, часто не враховуючи шкідливих наслідків для самої себе.

Екологічні проблеми людства

Нині в багатьох районах Землі за рахунок викидів отруйних газів і шкідливих речовин змінився склад повітря атмосфери, стали непридатними для життя води річок, озер, зникли величезні площі лісів, багато тварин та рослин. Все це створило проблеми, які людина має розв’язати доки ще не пізно. Загибель середовища, в якому вона живе, призведе до загибелі її самої.

Проблеми, що виникають у зв’язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення їх рівноваги, називають екологічними проблемами. Бо саме наука екологія вивчає закономірність взаємовідносин людини, тварин, рослин, мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем. Розв’язати екологічні проблеми людство може лише в результаті спільної діяльності всіх держав світу. Є міжнародні громадські і державні організації, які займаються ними. Прийнято багато міжнародних угод з охорони вод Світового океану, суходолу, атмосфери, земних надр, рослинності і тваринного світу, космічного простору. Розв’язуючи екологічні проблеми, наша держава активно співпрацює з багатьма державами світу. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні є проблема ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка порушила рівновагу в природних комплексах, погіршила здоров’я людей і умови життя не тільки народу України, а й народів інших країн.

Куточки живої природи

В зв’язку з зростаючим впливом людини на навколишнє середовище та зміною нею природних комплексів людство взяло під охорону окремі території на Землі. Це зроблено з метою збереження природної різноманітності місцевості, рослинності й тваринного світу, а також для спостереження і контролю за природним середовищем. Такі території охороняються. Вони називаються заповідниками і національними парками. Ці території разом становлять лише 3% всієї площі суходолу.

Нині не знайдеться жодного материка, де б не було створено заповідних територій. Особливою територією є материк Антарктида, де, крім наукової, заборонено будь-яку господарську діяльність людини, яка здатна порушити природну рівновагу.

Територія України значною мірою змінена людиною і зберегти в недоторканості окремі природні комплекси дуже складно. Надмірне будівництво заводів, фабрик, розорювання земель, затоплення водосховищами родючих грунтів різко загострили екологічні проблеми. Наша Батьківщина ще не втратила усіх своїх багатств. Завдання держави і кожного з нас — врятувати їх від подальшого знищення. З цією метою в Україні вже створено значну кількість територій, що охороняються. З-поміж них найбільше значення мають 15 природних заповідників. Найдавнішим з них є заповідник Асканія-Нова в Херсонській області, заснований ще наприкінці XIX століття (мал. 83).

У заповіднику Асканія-Нова

Мал. 83. У заповіднику Асканія-Нова

ИсточникРоль природи в житті людини

Природа – це середовище, в якому зароджуються усі живі організми на планеті. Повітря, земля, вода, рослини, тварини – це все, що оточує людину щодня, щохвилини, щосекунди, без чого неможливе повноцінне існування на планеті. Але первинна роль природи в житті людини змінюється з великою швидкістю і не на користь людству та природі.

Сьогодні природне середовище втрачає свою цінність. В наш час високих технологій, коли людина більше приділяє увагу матеріальним благам, ми забуваємо, що все починається з природного потенціалу. Саме навколишня

У вузькому розумінні головним завданням людини перед природою є її охорона та захист від самої себе. Як би прикро це не звучало, ми цілеспрямовано спустошуємо та знищуємо природний потенціал, навіть не замислюючись про важливість його збереження. Це призводить до

Якщо не припинити штучну атаку природних ресурсів планети, незабаром цей ефект буде відчутний як протидія і призведе до природного опустошення та дисбалансу у навколишньому середовищі. До речі, ці процеси уже запущені, і невідомо, коли настане найкритичніша точка.

Людина є свідомою істотою і в її силах змінити катастрофічну ситуацію, що склалася. Якщо вже сьогодні почати змінювати свою поведінку по відношенню до природного оточення, то ще можливо урівноважити стосунки людини з планетою. Посадити дерево, прибрати після себе біля озера – це перші кроки, які під силу навіть дитині і з них варто почати позитивні зміни.

Источник

Значення п рирод и в житті людини

Алина. Наша планета Земля дуже велика. Кожен її куточок відрізняється різноманітною природою. Але у кожної людини є своя рідна природа. Навіть якщо зустрічаються найбільш красиві місця, то рідну природу не можна ні з чим порівняти. Це все, що знаходиться навколо нас і не створено руками людини. Це природа Батьківщини, де кожен народився, виріс і живе.

Лера. Багато людей часом не помічають красу природи, яка їх оточує. Але це неправильно, на неї треба постійно звертати свою увагу. Вона допоможе усамітнитися від постійних турбот, на час відволіктися та забути про всі труднощі життя. Тільки ті рослини й дерева можуть заспокоїти та зарядити енергією, які виростають біля вашого будинку, у міському сквері, парку або найближчому лісі. Адже ми до них звикли, вони стали для нас рідними.

Читайте:  Насекомые как способ уничтожения тли и кто ещ ест паразита Эффективные правила борьбы

Карина. Природа займає величезне місце в серці кожної людини.   Дуже приємно прислухатися до шелесту беріз, милуватися зелененьким листям, яке ледь розпустилося. Прогулюватися по алеї у парку, де ростуть величні дуби. Навіть запахи квітучих рослин здаються нам рідними. Який приємний аромат мають яблуні, бузок та конвалії! Нічого немає рідніше.

Отже, природа — найбільший скарб людини. Бережіть її!

В І ДЕО. Майбутнє лісу в твоїх руках!   2.09.

1. Бува хмаринкою вона,

Бува, рідка, крихка, тверда –

Тож дружно підкажіть (вода)

2. Її всі рослини й тварини вживають

У кожнім домі її мають (вода)

3. Коли немає – мене чекають,

Коли прийду – усі втікають (дощ)

4. Крил не має, а гарно літає (сніг)

5. У вікна стукає, а в дім не заходить (дощ)

6. Тече, тече – не витече, біжить, біжить — не вибіжить (річка)

7. У воді не тоне, у вогні не горить, із води народжується, а вогню не боїться. (лід)

8. Вкриє землю кожушком,

Взимку білесеньким (сніжком)

9. Власної форми не має –

Форму посудини набуває (вода)

Так, це дійсно вода- найпоширеніша і найнеобхідніша речовина на

Лера. Вода це сік життя — Це ДНК природи,

Це наше майбуття – Це   Божа нагорода.

В грунті сухому насіння не зійде,

Не може вирости рослина.

І до бутонів їжа не дійде,

Й рослина зів’яне й загине.

Ми можемо без їжі прожити,

Дні , тижні й місяці,

Та воду якщо нам не пити,

То нам не прожити й три дні.

Крихітний зародок у воді,

В лоні матері дозріває,

І в цій ціллющій рідині

Карина. Значення води важко переоцінити, тому у всі часи відношення людей до води було бережливим. Не випадково в народі є такі приказки «Там , де закінчується вода, там закінчується життя», «Вода – джерело життя».

ВІДЕО «Вода – джерело життя» 0 — 3.22;   8.10 – 9.57в ыключить!

Карина. Як приємно прокинутися і почути спів пташок! Від цього відразу піднімається настрій.   Приємно робити годівниці та підгодовувати цих чудових створінь природи.

Аліна. У природі існує велика кількість різноманітних видів птахів і за кожним з них дуже цікаво спостерігати. Є місця у нас, де мешкають лебеді. Багато людей приходять туди помилуватися цими чудовими птахами. Засмучує те, що вони не живуть біля нас цілий рік.   Деякі птахи так звикають до людей, що їх можна тримати в домашніх умовах. Однак їх потрібно випускати на волю, адже вони дуже люблять свободу. Тоді пернаті обов’язково повернуться туди, де їх годують і чекають. Вони відчувають добре ставлення до себе та вдячні людям за піклування.

Лера. Отже, птахів потрібно берегти, а не робити з них видобуток і вбивати. Треба завжди пам’ятати, що це наші друзі. Вони є прикрасою природи та роблять наше життя яскравішим.

ВІДЕО ПРО ПТАХІВ.

Карина. П рирода грає велику роль у нашому житті. Кожна людина повинна навчитися цінувати те, що її оточує, намагатися берегти свою рідну природу — кожне дерево, листячко та навіть травинку.

Аліна. Вчені довели, що в оточенні дерев ми стаємо здоровішими як фізично, так і психічно. У лісі або в парку приходять в норму тиск і серцебиття, легше дихається, поліпшується настрій, навіть підвищується імунітет. Зелений колір листя й трави позитивно впливає на працездатність і душевне здоров’я. А сірий колір похмурих стін будинків і асфальту наганяє на жителів міст тугу.

Лера. І спілкування з тваринами необхідно для людської психіки, воно лікує нервові та серцево-судинні захворювання. Люди, які перенесли інфаркт або інсульт, швидше відновлюють здоров’я, якщо спілкуються з кішками та собаками.

Отже, природа — мати всього живого на Землі.   Закони природи об’єктивні, та на її мудрості побудований світ.

ВІДЕО ПРО ФОНТАНИ.

Аліна. Значення природи в житті людини величезне. Вона — наша мати, ми з нею одне ціле. Тож   бережіть її !

Значення п рирод и в житті людини

В і део «Людина і природа» 3 хв.

А нге лина. Наша планета Земля дуже велика. Кожен її куточок відрізняється різноманітною природою. Але у кожної людини є своя рідна природа. Навіть якщо зустрічаються найбільш красиві місця, то рідну природу не можна ні з чим порівняти. Це все, що знаходиться навколо нас і не створено руками людини. Це природа Батьківщини, де кожен народився, виріс і живе.

Ника . Багато людей часом не помічають красу природи, яка їх оточує. Але це неправильно, на неї треба постійно звертати свою увагу. Вона допоможе усамітнитися від постійних турбот, на час відволіктися та забути про всі труднощі життя. Тільки ті рослини й дерева можуть заспокоїти та зарядити енергією, які виростають біля вашого будинку, у міському сквері, парку або найближчому лісі. Адже ми до них звикли, вони стали для нас рідними.

Ангелина . Природа займає величезне місце в серці кожної людини.   Дуже приємно прислухатися до шелесту беріз, милуватися зелененьким листям, яке ледь розпустилося. Прогулюватися по алеї у парку, де ростуть величні дуби. Навіть запахи квітучих рослин здаються нам рідними. Який приємний аромат мають яблуні, бузок та конвалії! Нічого немає рідніше.

Отже, природа — найбільший скарб людини. Бережіть її!

В І ДЕО. Майбутнє лісу в твоїх руках!   2.09.

Ангелина. 1. Бува хмаринкою вона,

Бува, рідка, крихка, тверда –

Тож дружно підкажіть (вода)

2. Її всі рослини й тварини вживають

У кожнім домі її мають (вода)

3. Коли немає – мене чекають,

Коли прийду – усі втікають (дощ)

4. Крил не має, а гарно літає (сніг)

5. У вікна стукає, а в дім не заходить (дощ)

6. Тече, тече – не витече, біжить, біжить — не вибіжить (річка)

7. У воді не тоне, у вогні не горить, із води народжується, а вогню не боїться. (лід)

8. Вкриє землю кожушком,

Взимку білесеньким (сніжком)

9. Власної форми не має –

Форму посудини набуває (вода)

Так, це дійсно вода- найпоширеніша і найнеобхідніша речовина на

Ника. Вода-   це сік життя — Це ДНК природи,

Це наше майбуття – Це   Божа нагорода.

В грунті сухому насіння не зійде,

Не може вирости рослина.

І до бутонів їжа не дійде,

Й рослина зів’яне й загине.

Ми можемо без їжі прожити,

Дні , тижні й місяці,

Та воду якщо нам не пити,

То нам не прожити й три дні.

Крихітний зародок у воді,

В лоні матері дозріває,

І в цій ціллющій рідині

Лида. Значення води важко переоцінити, тому у всі часи відношення людей до води було бережливим. Не випадково в народі є такі приказки «Там , де закінчується вода, там закінчується життя», «Вода – джерело життя».

ВІДЕО «Вода – джерело життя» 0 — 3.22;   8.10 – 9.57в ыключить!

Ангелина. Як приємно прокинутися і почути спів пташок! Від цього відразу піднімається настрій.   Приємно робити годівниці та підгодовувати цих чудових створінь природи.

Ника. У природі існує велика кількість різноманітних видів птахів і за кожним з них дуже цікаво спостерігати. Є місця у нас, де мешкають лебеді. Багато людей приходять туди помилуватися цими чудовими птахами. Засмучує те, що вони не живуть біля нас цілий рік.   Деякі птахи так звикають до людей, що їх можна тримати в домашніх умовах. Однак їх потрібно випускати на волю, адже вони дуже люблять свободу. Тоді пернаті обов’язково повернуться туди, де їх годують і чекають. Вони відчувають добре ставлення до себе та вдячні людям за піклування.

Читайте:  Урок 7 Природные зоны России Зона арктических пустынь Тундра

Лида. Отже, птахів потрібно берегти, а не робити з них видобуток і вбивати. Треба завжди пам’ятати, що це наші друзі. Вони є прикрасою природи та роблять наше життя яскравішим.

ВІДЕО ПРО ПТАХІВ.

Ника. П рирода грає велику роль у нашому житті. Кожна людина повинна навчитися цінувати те, що її оточує, намагатися берегти свою рідну природу — кожне дерево, листячко та навіть травинку.

Ангеліна. Вчені довели, що в оточенні дерев ми стаємо здоровішими як фізично, так і психічно. У лісі або в парку приходять в норму тиск і серцебиття, легше дихається, поліпшується настрій, навіть підвищується імунітет. Зелений колір листя й трави позитивно впливає на працездатність і душевне здоров’я. А сірий колір похмурих стін будинків і асфальту наганяє на жителів міст тугу.

Лида. І спілкування з тваринами необхідно для людської психіки, воно лікує нервові та серцево-судинні захворювання. Люди, які перенесли інфаркт або інсульт, швидше відновлюють здоров’я, якщо спілкуються з кішками та собаками.

Отже, природа — мати всього живого на Землі.   Закони природи об’єктивні, та на її мудрості побудований світ.

ВІДЕО ПРО ФОНТАНИ.

Ника.. Значення природи в житті людини величезне. Вона — наша мати, ми з нею одне ціле. Тож   бережіть її !

Источник

Природа в житті людини

Природа в житті людини

Наша планета Земля дуже велика. Кожен її куточок відрізняється різноманітною природою. Але у кожної людини є своя рідна природа. Навіть якщо зустрічаються найбільш красиві місця, то рідну природу не можна ні з чим порівняти. Це все, що знаходиться навколо нас і не створено руками людини. Це природа Батьківщини, де кожен народився, виріс і живе.

Багато людей часом не помічають красу природи, яка їх оточує. Але це неправильно, на неї треба постійно звертати свою увагу. Вона допоможе усамітнитися від постійних турбот, на час відволіктися та забути про всі труднощі життя. Тільки ті рослини й дерева можуть заспокоїти та зарядити енергією, які виростають біля вашого будинку, у міському сквері, парку або найближчому лісі. Адже ми до них звикли, вони стали для нас рідними.

Природа займає величезне місце в серці кожної людини. Дуже приємно прислухатися до шелесту беріз, милуватися зелененьким листям, яке ледь розпустилося. Прогулюватися по алеї у парку, де ростуть величні дуби. Навіть запахи квітучих рослин здаються нам рідними. Який приємний аромат мають черемха, яблуні, бузок та конвалії! Нічого немає рідніше.

Отже, природа — найбільший скарб людини. Бережіть її!

Роль природи в житті людини

Природа найбільш відчутна поза містом, тому для відпочинку обов’язково треба виїжджати за його межі. Особливо радує широке поле, на якому жовтіє золоте колосся пшениці, ячменю та жита, синіють волошки та інші квіти. А як гарно виглядає квітучий луг, на якому цвітуть конюшина, ромашка, ковила! Коли дме вітерець, ковила розгойдується йому в такт, нагадуючи море.

А якою рідною здається сунична поляна на лісовій галявині! Вона може бути настільки червоною, що навіть не знаєш, як зібрати всі ягоди. Коли настає осінь і природа готується до зими, все навколо стає різнобарвним та яскравим. Дуже незвичайне листя кленів, воно фарбується в жовтий тон, але частіше за все стає багряним або зовсім різнокольоровим.

До настання осені на водоймах поступово вщухає пташиний гам. Дедалі менше стає водоплавних птахів — вони готуються до свого довгого польоту в теплі краї. Стає дуже сумно вдивлятися в далечінь, спостерігаючи, як відлітають птахи. Особливо наводить смуток клин журавлів, що летять і курликають у височині.

Коли ми залишаємо свій будинок для здійснення подорожі під час літніх канікул або для ознайомлення з новими пам’ятками, як приємно зустріти рослини, що ростуть на рідній землі! Наприклад, білокорі берізки. Так і хочеться підбігти до них і обійняти, наче своїх найдорожчих друзів!

Отже, природа грає велику роль у нашому житті. Кожна людина повинна навчитися цінувати те, що її оточує, намагатися берегти свою рідну природу — кожне дерево, листячко та навіть травинку.

Що для нас значить природа?

Природа грає важливу роль в житті людини

Ви замислювалися над тим, що для нас значить природа? Не тільки як джерело придатного для дихання повітря, корисних копалин і харчових продуктів, а і як величезний і неповторно прекрасний світ, в якому людина — тільки одна з міріад живих істот. І вона безліччю ниток пов’язана з усім, що її оточує. Коли ви в останній раз слухали спів птахів, зустрічали світанок над швидкою річкою чи тихим озером, милувалися ажурним мереживом сніжинки на рукаві або першим весняним паростком, що пробивається крізь торішнє листя?

Здавалося б, навіщо це сучасній людині, оточеній технікою? Адже варто тільки торкнутися кнопки й можна зануритися в дивовижний світ Інтернету, стати учасником комп’ютерної гри або поспостерігати за пригодами героїв улюбленого серіалу. Ви, дійсно, впевнені, що це вам замінить спілкування з природою, а гармонія з нею — порожній звук і нічого незначуща метафора?

Якщо ваша відповідь позитивна, то ви глибоко помиляєтеся. Не тільки людство в цілому страждає від втрати гармонії з природою, а й кожна окрема особистість. Вчені довели, що в оточенні дерев ми стаємо здоровішими як фізично, так і психічно. У лісі або в парку приходять в норму тиск і серцебиття, легше дихається, поліпшується настрій, навіть підвищується імунітет. Зелений колір листя й трави позитивно впливає на працездатність і душевне здоров’я. А сірий колір похмурих стін будинків і асфальту наганяє на жителів міст тугу.

І спілкування з тваринами необхідно для людської психіки, воно лікує нервові та серцево-судинні захворювання. Люди, які перенесли інфаркт або інсульт, швидше відновлюють здоров’я, якщо спілкуються з кішками та собаками.

Отже, природа — мати всього живого на Землі. Закони природи об’єктивні, та на її мудрості побудований світ.

Значення природи в житті людини

З найдавніших часів наші предки поважали природу та навіть поклонялися їй. Вони обожнювали не тільки світила й стихії, але й вірили, що кожне дерево, камінь, квітка, не кажучи вже про звірів і птахів, здатні мислити й відчувати. І у порівнянні з людиною вони є давнішими й володіють особливими магічними силами. Наприклад, дерева можуть приносити удачу, красу, здоров’я. Дуб здатний дарувати чоловікові силу, а береза ​​допомагає жінці знайти свого судженого й сімейне щастя. Горобина оберігає від нечистої сили, а ялина дарує спокій.

І навіть сама Земля-матінка жива, вона піклується й оберігає всіх своїх дітей: і птахів, і тварин, і рослин, і людей. А хіба можна бути щасливим в сім’ї, де діти сваряться й знищують один одного? Розуміючи це, люди не вбивали без необхідності тварин і птахів, не нищили ліси, а зрубуючи дерево для господарських потреб, обов’язково просили у нього прощення. Але це було давно.

Звичайно, ви можете сказати, що зараз ніхто в ці казки не вірить, і наївна віра неосвічених дикунів нічого не означає. Але так чи наївні були наші предки? Адже вирубка лісу, осушення боліт і річок веде до погіршення екології. Перетворені в тирсу дерева вже не можуть очищати повітря від небезпечних для здоров’я вихлопних газів, а на місці зниклих боліт і річок з’являються потворні яри й безплідні пустелі. І це лише один приклад згубної, безвідповідальної діяльності людини.

Значення природи в житті людини величезне. Вона — наша мати, ми з нею одне ціле. Тож бережіть її!

Краса природи врятує світ

Останнім часом екологічні проблеми сучасності є найголовнішими серед глобальних проблем людства. Вони пов’язані зі зміною природного середовища в результаті негативного впливу людського фактора. Як наслідок, Земля мстить людям. А, може, це просто люди забули, що вони є частиною природи? Тому, не замислюючись, гублять все живе. Тільки за останні двісті років людина знищила понад двісті видів тварин. Вдумайтеся — по одному виду в рік йшли в небуття заради примхи людини!

Читайте:  Правила поведения на природе памятка для школьников

Жертвою людської жадібності й жорстокості стали величні бики-тури, зебри квага, сумчасті вовки, морські корови, птахи моа й дронти. В степах Причорномор’я колись носилися цілі табуни диких степових коней тарпанів, а зараз від них залишився один-єдиний скелет, який зберігається в Зоологічному музеї в Санкт-Петербурзі. Коли я читаю про це, мені стає моторошно, і я розумію, що найстрашніший хижак на Землі — це людина.

Все більше людей приходять до розуміння, що, забуваючи про існування природи, людина позбавляється дуже важливої частки власної душі. Якщо вірити приказці, що «краса врятує світ», то це краса природи. І відновлення добрих відносин зі світом — завдання не тільки держави, а й кожного з нас.

Источник

Про вплив природи на людину

Природа і людина, на мій погляд, це два поняття невіддільні одне від одного. Ми всі є частиною великого світу: дивного, чаруючого, наповненого життям. Кожен не раз помічав, як настрій змінюється у відповідності із змінами в природі.

Восени, коли за вікном йде дощ, так приємно буває посумувати. А навесні, коли теплі промені сонця пробиваються вранці на горизонті, саме по собі звідкись приходить гарний настрій, бажання радіти кожному новому листком, що розпустилася вночі на кущі бузку, що росте біля вікна. Навколишній світ надає незриме вплив на наше ставлення до життя, на настрій. Перший сніг і жовті осінні крони дерев, зелена трава крізь хиткий асфальт, птахи, що поспішають з півдня додому, все це кожен раз по-новому змушує захоплюватися силою і чудесами природи.

Питання впливу природи на людину дуже часто звучить в художній літературі. Багато поети і письменники проводять тонку паралель між душевним станом героїв і станом природи. Так у повісті А. В. Купріна “Олеся” природа є фоном подій, що відбуваються з головними героями. У міру просування сюжету до розв’язки можна простежити зміни в навколишньому світі: спочатку природа спокійна, весна радує пробудженням життя від зимового сну, але чим ближче до кінця підходить оповідання, тим сильніше стає занепокоєння навколишнього середовища полісся. У фіналі повісті піднімається буря, що збігається з душевними стражданнями героїні. Таким чином, письменник прагне підкреслити, зробити більш явними почуття дівчини, вимушений залишити коханої людини.

Природа і людина тісно пов’язана між собою незримою ниткою. Перебуваючи в гармонії з навколишнім світом, людина перебуває в гармонії і з собою. Природа кожен день дарує радість життя, зачаровує своєю красою. Іноді, також як і в творах письменників, вона стає тлом нашого настрою. Головне пам’ятати, що у природи немає поганої погоди, і навчиться самотнього радувати як теплому променю сонця, так і мрячному сірого дощу.

Розглядаючи питання про вплив природи на людину, ми маємо на увазі два види зв’язку їх один з одним: фізичний контакт і духовну залежність. Результати цих відносин знаходять місце і в літературі, і в живописі, і в нашому повсякденному житті.

Все, що відбувається з людиною на землі з часів його появи, так чи інакше пов’язано з законами природи. Природа наділяє людей всім необхідним – комфортом, їжею, роблячи його щасливим.

Люди не замислюючись, користуються дарами щедрої природи. Однак, якщо запити їх занадто великі, це починає негативно позначатися на її стані. В такому разі природа, нездатна протистояти загарбницьким діям людини, перестає благотворно, в повну силу діяти на нього.

Забруднена екологія – основна перешкода, яке з часом губить здоров’я людини, змінюючи якість його життя. Це безпосередньо залежить від людських можливостей. Часом природа ніби намагається нагадати людям про те, що чисте повітря і цілюща вода не вічні, від їх стану залежить життя всього живого на планеті.

Духовний зв’язок людини з природою підтверджується будь-яким видом мистецтва. Кожен письменник російської літератури, що потрапив під її вплив, завдяки пейзажним зарисовками вирішує нагальні питання свого часу, ділиться власними переживаннями, дарує чарівні опису, які враження від побаченого у вигляді прози або поезії. Зображення частки природи на полотні художником безцінне. Милування нею вносить в душу відчуття щастя, умиротворення. Приворожують і заняття фотографією.

Тонкий спостерігач, справжній поціновувач істинної краси навколишнього світу отримує енергію, заряд бадьорості, гарний настрій не тільки від багряного заходу, але й від ледве помітного листочка, коливається на вітрі.

Природа лікує душу людини яскравими фарбами, красою засніженого лісу і квітучих лугів. Вона пробуджує розумні думки, почуття, дарує позитивні емоції.

У повісті А. В. Купріна “Олеся” майже дика природа, серед якої зростала головна героїня, зробила її доброю, незалежної дівчиною, яка не знає заздрості і зла. Також вона супроводжувала героїв протягом усього твору, підказуючи хід подальших подій.

Таким чином, вплив природи на людину можна розглядати і з боку духовного впливу на людей, і з боку аналізу проблем екології. Отже, можна торкнутися руйнівну силу людини та відображення цього на якості його життя. Але в будь-якому випадку людина і природа взаємопов’язані.

Вплив природи на людину

Природа і людина особливо пов’язані між собою. Без дарів природи людина не зміг би існувати. Вона дала людям багато чого: чисте, свіже повітря, продукти харчування, воду, без якої людина не прожила б і дня.

Але на жаль, людина іноді нехтує дарами, і завдає незамінний збитків на матінку-природу. І вона в свою чергу відповідає тим же. Постійні бурі, урагани, смерчі та катаклізми. Варто тільки подивитися, в нашому світі, кожен куток землі обов’язково постраждав.

Кожен раз природа намагається показати те, що вона тут господиня, а не людина.

Природа наділила кожну країну своїми визначними пам’ятками. Кого то гарними полями, когось – річками, кого то морями і океанами. На одному континенті шалено гарна пустеля, а на іншому – льодовики. Тому кожен рік туристів все більше і більше, вони намагаються об’їхати всю країну, що б подивитися на дари природи.

Природа – наша найбільша аптечка. Саме більшість ліків шукають свої початки саме в природній структурі. Всі рослини по своєму впливають на організм людини, і є базою в ліках.

Люди завжди просили продукти харчування в морів і річок. Більше мільярда людей залежать від вилову риби. Це дає їм не тільки дуже важливий білок, а і роботу.

Наша природа регулює клімат земної кулі. Саме з цього ми бачимо таке розмаїття лісів і гір, тундр, пустель, річок, морів. Вони пов’язані ланцюжком між собою, і тримають рівновагу землі.

Вплив природи на людину також велика і в економічному питанні. Адже кожна країна багата тим, чим її нагородила природа. Люди навчилися брати з цього максимум. Корисні копалини продаються, переробляються, і є незамінною ланкою економіки країн.

А як можна уявити мистецтво без природи? Нас нагородили чудовими краєвидами, а красиві квіти, сади, ліси завжди служили натхненням для написання поезій, казок та інших творів мистецтва.

Наші предки вкладали в природу всю духовність. Це у них були боги вогню, сонця, вітру, води. Люди поклонялися природі, і вона їх щедро віддячувала.

У нинішньому суспільстві люди вичавили з природи все. Змінюється клімат, завдяки постійним викидів в атмосферу відходів від виробництва з заводів і фабрик, постійні катаклізми, які забирають з собою багато життів.

Тому нам потрібно краще ставиться до природи, і давати хоч якийсь час на відновлення.

Источник